Odak Grup Toplantıları

Ürününüz ve hizmetiniz hakkında kim ne diyor?

Kurumsal

Çizgi Araştırma’nın, pazarlama iletişimi yönetimi çerçevesinde kitlenin derin algısını keşfetmek ve anlamlı verilere dönüştürmek üzere gerçekleştirdiği araştırmalardır.

 

Kitlenin zihin dünyasındaki önemli verilere her katmanda ulaşmak, daha derin ve iyi odaklanmış bir araştırma metodunu gerektirir. Odak gruplar, temsil gücü yüksek bir örneklem niteliğinde belirlenir. Ele alınan konu hakkında kapalı toplantılar düzenlenerek, katılımcıların görüş ve algıları her yönüyle irdelenir. Söz konusu algı ve görüşlerden hangi kararların nasıl doğduğu, sosyal gerçekliğe nasıl yansıdığı tespit edilir. Odak grup çalışmalarından sonra hazırlanan niteliksel raporlar, karar alma süreçleri ve davranış mekanizmalarına yönelik güçlü bir altyapı sunar.