Nöro Pazarlama

Nöro Pazarlama Nedir?

 

Beyin, sırları hâlâ araştırılan derin ve karmaşık bir yapı. Beyin hakkında elde edilen her bilgi insan davranışlarının nedenlerine ve yaşamın işleyişine dair, önümüze yeni bir pencere açıyor. Nöro Psikiyatri ya da Nöro Bilim tabir edilen bilim sahası, beynin insan davranışlarını belirleyen ilkelerini ve çalışma mekanizmasını ortaya koyuyor.

 

Pazarlama alanında ise etkinliği yükseltmek üzere çalışan profesyoneller yeni yaklaşımlar, yeni teknikler geliştirmenin peşinde koşuyor. Nöro Psikiyatrinin bulgularını, tespitlerini etkin pazarlama stratejileri geliştirme yolunda kullanmayı öngören yaklaşıma Neuromarketing, yani Nöro Pazarlama adı veriliyor.

 

2002 yılında Patrick Renvoise tarafından yapılan sistemli çalımalar, Nöro Pazarlama kavramının pazarlama dünyasında yer edinmesini sağladı. Nöro Bilim üzerine araştırmalar yapan Renvoise, ulaştığı bilgileri etkin pazarlama yaklaşımlarına yansıtan metotlar geliştirdi. Ardından Cristophe Morin ile beraber hazırladıkları “Nöro Pazarlama” isimli kitap, kavramın pazarlama dünyasında etkin uyandırmasını sağladı.

Nöro Pazarlama, insan beyninin nelerden nasıl etkilendiğini ve hangi sâiklerle kişiyi harekete geçmeye sevk ettiğini dikkate alarak, pazarlama tekniklerini beyne hitap edecek ögelerle kurgulamak biçiminde özetlenebilir. Beynin derinlerinde işleyen karar verme mekanizmalarının bilgisine sahip olmak, beynin karar vermek için istediği telkinleri, pazarlama teknikleri içerisine yedirebilme imkânı sunar. Böylece bir anlamda hedef on ikiden vurulur. Nöro Psikiyatri ile ilgilenenlerin bildikleri üzere, aslında neye talip olduğumuz ile, neyi istediğimizi sandığımız çoğu kez farklıdır. Öyleyse, bütün mesele aslında alt beynimizin ne istediğini ölçümlemek, keşfetmek ve bu örtülü isteklere tam aradığı cevapları verebilmektir. İşte Nöro Pazarlamacılar, bu formülü uygular. Asıl istenenler belirlenip ürünün pazarlamasında beyne doyurucu cevaplar sunulduğunda, doğru konumlandırma da gerçekleşir. Dopamin etkisinden yararlanan pazarlama tekniği olarak da tanımlanabilecek olan Nöro Pazarlama, geleceğin pazarlama stratejilerinin oluşmasında da etkin bir yaklaşım olmaya devam edecek gibi görünüyor.