Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Başarmak anlamakla başlar...

Kurumsal

Değişen koşullar, büyüyen ekonomi, artan rekabet olgusunu da beraberinde getirir. Rekabette pozisyonu koruyabilmek ve daha ön sıralara geçebilmek, müşteri ile kurulan ilişkinin niteliğiyle yakından ilgilidir. Pazarlama stratejisinin temel gerçeklerinden biri ise, mevcut müşteriyi korumanın yeni müşteriler kazanmaktan daha az maliyetli olduğudur. Bu nedenle müşterinin marka değerini ve kaliteyi ne düzeyde algıladığı belirleyici bir öneme sahiptir.

Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları müşteri kitlesinin beklentilerini, beklentileri ile memnuniyeti arasındaki oranı, firma değer ve kalitesini nasıl algıladığını bütün açıklığıyla ortaya çıkarır.