Marka Algı

Marka Algı Araştırması

Marka Algı Araştırması

“Markamın ne anlattığı kadar, nasıl anlaşıldığı da önemli!” diyorsanız, toplumsal düzeydeki marka algınızı bilimsel yöntemle ölçebilirsiniz.

Markalar farklı fiziki ve soyut ögelerin uyumlu beraberliği ile biçimlenir. Bir markanın pazardaki konumu ve değeri ise, o marka hakkındaki tüm yargıların toplam etkisiyle belirlenir. Dolayısıyla markanın vermek istediği mesaj ve iddiası kadar, her yönüyle nasıl algılandığı, zihinlerde neler çağrıştırdığı önemlidir.

Marka Algı Araştırmaları, markalar üzerine yapılan tüm reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının temelini oluşturur. Ürün, kurum ya da hizmeti marka haline getirmek, markayı hatırlatmak, geliştirmek, marka bilinirliğini artırmak, değerini yükseltmek, ancak tüketici kitledeki izlenimler yumağını çözümlemekle mümkündür. O nedenle söz konusu araştırmalar marka hakkındaki toplumsal algıya odaklanır. Araştırma çerçevesinde belirlenen örneklem sayesinde nicel ve nitel bulgular elde edilir. Marka Algı Araştırmalarında markanın rakipler arasındaki konumu, mevcut marka bilinirliği, pozitif ve negatif marka nitelikleri tespit edilir. Tüm bu bulgular konumlama stratejilerinin tespitinde, iletişim çalışmalarının planlanmasında değerlendirilir.

Markanızın, tüketici kitlenin zihnindeki fotoğrafını her boyutuyla çekmek ve marka yolculuğunuza yön vermek üzere, size özel Marka Algı Araştırmaları tasarlıyoruz.

Hizmetlerimiz

Odak_grup
Calisan_Memnuniyeti