ERİŞİLEBİLİRLİK

ERİŞİLEBİLİRLİK

Erişilebilirlik kalitenizi yükseltin!

Kurumunuzda engelli ya da hareket kabiliyeti kısıtlı, özel bireylere yönelik uygun koşulları hangi düzeyde oluşturdunuz? Hizmetlerinize muhatap olan her bireye eşit mesafede olmak, eşit ölçüde hitap edebilmek, kurumsal kalitenizin en önemli göstergelerinden biridir. O halde siz de engelli ve özel bireylere sunduğunuz koşulların kalitesini ayrıntılarıyla ölçümleyin.

Hizmet kalitenizi ölçün!

Kurumların engelli ya da hareket kabiliyeti farklı sebeplerle kısıtlı olan özel bireylere yönelik çalışmaları, kurumsal saygınlığın ve genel hizmet kalitesinin en önemli unsurlarından biridir. Bu bağlamda özel olarak tasarladığımız Erişilebilirlik Gizli Müşteri Araştırması, kurumunuzun engelli ve özel bireylerin beklenti ve ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığını, bu alandaki performansını, engelli ve özel bireyler nezdindeki olumlu ya da olumsuz algı düzeyini ortaya çıkarmayı amaçlar.

Erişilebilirlik Gizli Müşteri Araştırmaları farklı engel ya da kısıtlılık gruplarına göre özelleştirilerek tasarlanır. Her araştırmamızda süreç, ele alınan engel ya da kısıtlılık grubunun ilgili kurumları ve STK’ları ile iş birliği içerisinde yürütülür.

Erişilebilirlik Gizli Müşteri Araştırması kapsamında kurumunuzun engelli ve özel bireylerin hizmet alımını kolaylaştırmak üzere aldığı tedbirlerin işlerlik düzeyi, kalitesi, yarattığı memnuniyet ya da gelişime açık algısı ölçülür. Araştırmalarda, doğrudan söz konusu engeli ya da hareket kısıtlılığını yaşayan Gizli Müşteriler görevlendirilir ve onların gerçek deneyimleri esas alınır. Öncelikle Gizli Müşterilerin keşif, soru formu inceleme, temas noktası tanıtım ve eğitim çalışmaları tamamlanır. Gerekli durumlarda Gizli Müşterilere gözlemci görevliler refakat eder.

Erişilebilirlik Gizli Müşteri Araştırması sayesinde siz de kurumunuzun engelli ve özel bireylere uygunluğunu uçtan uca ölçün. Gerekli aksiyonları doğru noktalarda alarak, hizmet kalitenizi, erişilebilirlik performansınızı ve engelli ya da özel bireylerin memnuniyet düzeyini yükseltin.

Çizgi size şeffaf, dinamik ve güçlü bir proje kurgusu sunar.

Uzman olduğumuz diğer sektörler

Restoran
Havalimani_isletmeciligi
Turizm_Eglence
Perakende