Gizli Müşterilere İlişkin
Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Açık Rıza Metni

Çizgi Reklamcılık Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti. (“ÇİZGİ”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca “Müşteriler için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Çizgi Tarafından

  • Ad soyad, iletişim, e-posta adresi bilgilerimin ve kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgilerimin tebrik, davet, tanıtım, hizmetler hakkında bilgilendirme, yayınlar, etkinlikler ve iş hayatına yönelik bilgilendirme içerikli iletilerin ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesini,

       ☐ Onaylıyorum                      ☐ Onaylamıyorum    

  • Ad soyad, kimlik bilgileri, pasaport numarası, adres bilgisi, e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerimin gizli müşterilik işini yürütmek amacıyla yurt dışı seyahatler için turizm seyahat acentesi, yurt dışında bulunan otel ve havayolu şirketleri ile paylaşılmasını,

       ☐ Onaylıyorum                      ☐ Onaylamıyorum    

  • Ad soyad, iletişim, e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerimin gizli müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve gizli müşteri faaliyetlerinin planlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan anketler vasıtasıyla işlenmesini,

       ☐ Onaylıyorum                      ☐ Onaylamıyorum    

 

       Ad, Soyad                   :

       TC Kimlik No            :

       İmza                           :