Çalışan Memnuniyeti

ODAK GRUP

Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Çalışanlarınızın memnuniyet düzeyini analiz ederek, iş yerinizdeki verimliliği yükseltecek tedbirleri kolaylıkla alın.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması, işletmelerdeki personelin tüm maddi ve soyut imkânlar, ücretler, sosyal haklar ve hizmetlerden duyduğu memnuniyet düzeyini belirlemeyi hedefler. Böylece iş yerinde verimliliği artırmaya, maksimum seviyeye ulaştırmaya dönük çalışmaların önemli bir parçasını oluşturur.

İş yerinde kendisini mutlu hisseden, haklarını ve kazanımlarını yeterli gören, görevi esnasında işine odaklanma sorunu yaşamayan, kurumunuzu iyi temsil eden, motivasyonu yüksek çalışanlar, verimli ve kazançlı bir profesyonel girişimin vaz geçilmez unsurudur. Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları bu gerçekten yola çıkarak, belirli bir iş yerindeki personelin memnuniyet düzeyini ayrıntılı sebep sonuç ilişkileri içerisinde sergiler. Söz konusu araştırma, önceden kurum ile iş birliği içerisinde soru formunun hazırlanmasıyla başlar. Yine önceden belirlenen süreçte, belirli bir yol haritası uyarınca araştırma tüm çalışanlar üzerinde gerçekleştirilir. Sonuçlar, somut ve anlamlı verilere dönüştürülerek raporlanır. Kuruma sunulan ayrıntılı rapor, çalışanlardan mümkün olan en yüksek verimin sağlanması için en değerli veri deposu niteliğindedir.

Kurumunuzun saygınlığını belirleyen en önemli konulardan biri olarak, çalışanlarınızın memnuniyetini en doğru şekilde ölçümlemek üzere, size özel Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları tasarlıyoruz.

Hizmetlerimiz

Marka_Algi
Odak_grup